נגישות
גודל פונט
ניגודיות
בהירה כהה
הצהרת נגישות
איפוס

אודות ™CBT-BF

logocbt_tra...
מרכז לטיפול קוגניטיבי התמהגוטי ופסיכופיזיולוגי
(ביופידבק ומיינפולס)
CBT-BF™

שיטת ™CBT-BF היא שיטת טיפול שפותחה על ידי הפסיכולוג ד"ר יובל עודד ומשלבת התערבות קוגניטיבית התנהגותית יחד עם ביופידבק ומיינדפולנס. השיטה משלבת מדדים פיזיולוגיים ייחודיים; ™BFB ׁ(מבוסס BVP) וSweat Stability שעד כה לא נעשה בהם שימוש בשילוב בין פסיכותרפיה לביופידבק. זאת בנוסף למדדים המוכרים כמוליכות עור, טמפרטורה, דופק ו HRV .

artificial-...

CBT-BF™, 6 משמעויות לBF

Brain Flexibility

גמישות מוחית נמדדת לפי המידה שבה אזורים שונים במוח מחוברים ביניהם בשילובים שונים. הגמישות הקוגניטיבית מוגדרת בתור היכולת לחשוב על הרבה מושגים בו זמנית, או לחילופין, הקלות שבה הפרט מסוגל לעבור ממחשבה על מושג אחד למשנהו. גמישות זו הינה חלק מתפקודי הניהול של המח והיא נמצאה כמרכיב קריטי בלמידה, ואף כמנבאת את איכות וקלות הלמידה של הפרט. מעבר לכך יש לה תפקיד מפתח בכל הקשור לויסות לחץ ולויסות הרגשי. חשוב לציין כי גמישות מוחית הינה מולדת ונרכשת בד בבד, כך שמטלות ועיסוקים מסוימים עשויים בהחלט לפתח את הגמישות הזו. באמצעות לימוד טכניקות לשיפור הויסות של תגובות פיזיולוגיות ,למידה חדשה ברמה הקוגניטיבית (שינוי חשיבה אוטומטית, פרשנויות ואמונות) ושילוב בפעילויות של תנועה ניתן להמשיך ולפתח גמישות זו לאורך החיים.

BioFeedback

טיפול קוגניטיבי התנהגותי (CBT) בשילוב ביופידבק – אחת הדרכים המקובלות והיעילות ביותר להתמודדות עם חרדה הוא טיפול קוגניטיבי התנהגותי בשילוב ביופידבק. בטיפול זה המטופל לומד דרכים חדשות להתמודדות עם מחשבות ומצבים מעוררי חרדה, באמצעות שינוי דפוס החשיבה השלילי והפרשנות הקטסטרופלית, לימוד טכניקות הרגעה לוויסות המרכיבים הגופניים של החרדה, וחשיפה הדרגתית למצבי החרדה. בטיפול מסוג זה ניתן ורצוי לשלב כלים מעולם המיינדפולנס, הפסיכולוגיה החיובית, הסכמה תרפיה, דמיון מודרך, היפנוזה, וכדומה.

Being-Feeling

מטופלים לעיתים קרובות מתארים את הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי כחסר פן רגשי, או "מכני" מדי. הטיפול ההתנהגותי מושתת על יסודות העשייה (doing), כאשר מנגד היכולת להיות, "to be", או להישאר במצב מסוים, מאפשרת התחברות רגשית החיונית בטיפול במצבים מסוימים. עבודה ברוח המיינדפולנס מכוונת את המטופל לפתח גישה סקרנית ביחס למצבים הרגשיים השונים שהוא חווה בעודו מתרגל הישארות (being) בתוכם ללא ניסיונות לשנות, להחליף או לבטל אותם. הישארות זו מאפשרת חוויה רגשית (feeling) של אותם מצבים החסרה למטופלים במערכי טיפול קוגניטיביים-התנהגותיים קלאסיים.

Body Focus

אחד מהעקרונות המרכזיים בשיטה הינו אחדותם של הגוף, הנפש והרוח. עבודה טיפולית ברוח השיטה מטבעה תייחס חשיבות מרכזית למקומן של תחושות הגוף בתוך כל חוויה, מתוך הבנה כי הגוף וביטוייו השונים טומנים בחובם היבטים פסיכולוגיים וסוללים דרך אל רבדים מעמיקים ביותר.

Building Flow

מצב זרימה (Flow), הוא מצב של מיקוד מוגבר והתמסרות לפעילות אומנותית, משחקית או מקצועית. זהו מצב שבו אנו פועלים באופן אוטומטי בטווח יכולות ומיומנויות גבוה אל מול אתגרים. יש הרואים במצב זה מושג משיק לאקסטזה (ללא שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים), כפי שמתואר רבות על ידי אמנים ואנשי מדע מצליחים בתחומם. מחקרים בפסיכולוגיה חיובית מראים כי זהו מצב בסיסי בחיים מאושרים יותר, וכאשר לומדים להיכנס למצב זה באופן ספונטני על ידי תרגול מיומנויות מתאימות וחיפוש אתגרים משמעותיים, עשויה להיות לכך השפעה מהותית על הרווחה האישית (well-being) של הפרט.

Blood Flow

בהתאם לידוע על תגובת החירום של הגוף Fight-Flight-Freeze שיפור היכולת להשגת relaxation response ולוויסות תגובת הלחץ כולל את אימון היכולת להזרים דם לפריפריה. שיטת ™CBT-BF היא הראשונה בעולם המאפשרת אימון תוך קבלת משוב לזריחמת הדם בפריפריה.

תכנית הלימודים >>